Windmolens2/windturbines2

Nog eens over windmolens. Waarom ontwrepen ze die niet met een verticale as?

1. ze nemen minder plaats in

2. als ze er draad omheen doen, hebben de vogels er geen last van

3. met het juiste ontwerp worden de insecten die erin vliegen er boven weer uitgeblazen.

Zoek eens op: wind turbines with vertical axe

Again about windmills. Why didn’t they develop it with a vertical axis?

1. they take up less space

2. if they put wire around it, the birds will not be bothered by it

3. With the right design, the insects that fly in will be blown out into the air again  it.

Look up: wind turbines with vertical axe