Een (one) Looking for truth

Zoeken naar de waarheid doen we allemaal. Als je iets op  het internet vindt, ga er niet meteen achteraan met volle overtuiging, laat het in je geest indringen en wacht af wat er uiteindelijk overblijft in je psyche. Zo werkt namelijk ook de geest controle door de elite en er wordt ook veel onzin geproduceerd, zodat je niet weet wat echt is en wat niet. Vertrouw op je echte zelf, dat uiteindelijk het goede boven laat drijven.

We all seek truth. If you find something on the internet, do not go right affter it with full conviction, let it penetrate your mind and wait for what ultimately remains in your psyche. That is also how the elite controls the mindand there is also a lot of nonsense produced, so you do not know what is real and what is not. Rely on your real self, which ultimately allows the good to emerge.

Even een verhaaltje uit een oud katholiek boek. Ik ben niet gekoppeld aan een of andere religie, maar dit geeft weer wat ik bedoel (old story, try to translate with google):

In een klooster was er eens een jonge monnik die heel erg bedroefd was. Al zijn broeders in het klooster konden alle psalmen en heilige teksten uit hun hoofd reciteren, maar hem lukte het niet het te onthouden. Hij voelde zich tekortschieten en liep op een keer in de kloostertuin toen hij de abt tegenkwam. Deze vroeg hem wat hem dwars zat en hij vertelde dat hij zo dom was dat hij niet als zijn broeders alle heilige teksten kon onthouden. De abt, een wijs man, lachte eens en zei: “Pak die mand daar en ga mij in de rivier een mand water halen”. De jonge broeder vond het maar raar, maar ja, het was de abt en hij deed wat hem gezegd werd. Hij kwam terug met een lege mand en zei: “Het water loopt er weer uit vader”. “Is niet erg,   ga nog maar een mand water halen”, zei de abt/ De jonge broeder deed maar wat hem gezegd werd, ofschoon hij niet begreep wat het doel daarvan was. Dit herhaalde zich 5 keer. Toen zei de jonge broeder: “Maar vader, dit heeft toch geen zin: het water loopt er altijd uit en nou hebben wij nog geen water”. “Dat klopt”, zei de abt, “maar kijk eens naar de mand: die is schoon nou. Dat is hetzelfde als met jouw geest: je hoeft geen teksten uit je hoofd te leren, maar als je er veel leest en studeert, wordt wel je ziel schoongewassen, net zoals deze mand”. “Dank u vader”, zei de jonge broeder nu met een glimlach, “ik begrijp het nu”.