Vier (Four) Kybalion

Dit boek is ook aan te bevelen. Het is de Kybalion, oude kennis uit Egypte. Je kunt het krijgen bij Amazon.com. De Kindle editie is niet duur en kan online gelezen worden met een gewone ebook reader (epub enz).

This book is also recommended. It is the Kybalion, ancient knowledge from Egypt. You can get it at Amazon.com. The Kindle edition is not expensive and can be read online with a regular ebook reader (epub etc).

https://www.amazon.com/Kybalion-Three-Initiates-ebook/dp/B00AMXXNH2

Je kunt hier ook een tekstversie downloaden:

You can also download a text version here: