Twee (two) Fringeknowledge

Als je op zoek bent naar de waarheid, kun je denk ik het beste zoveel mogelijk lezen. niets proberen van buiten te leren, maar alles gewoon in je laten bezinken en het aan je onderbewuste overlaten op te pikken wat voor jou klikt, met jouw wezen resoneert.

If you are looking for the truth, I think you should read as much as possible. Do not try to memorize anything  but let everything sink into you and leave it to your subconscious to pick up what resonates with your being.

Ja, dat gaat langzaam, maar groeien gebeurt ook langzaam. Ik heb heel veel boeken gelezen, veel op internet gezien, maar ik kan nog steeds niet zeggen dat ik het gevonden heb, DE GROTE WAARHEID. De vraag is of we die kunnen vinden zolang we in dit vibratieniveau vast zitten.

Yes, that is slow, but growth also happens slowly. I’ve read a lot of books, seen a lot on the internet, but I still can not say that I found it, THE GREAT TRUTH. The question is whether we can find it as long as we are stuck in this vibrational level

In dit boekje vond ik een goede benadering van wat ik momenteel aanvoel als zijde dicht bij de waarheid:

In this book I found a nice approach to what I currently feel as being close to the truth:

fringeknowledgeWEB

Lees het maar eens rustig door en kijk, wat met jouw wezen resoneert.

Just read it and see what resonates with your being.