Source field investigations

Er zijn allerlei wetenschappelijke ontdekkingen die ons onthouden worden door de mainstream wetenschap.

Ofschoon ik niet in alles wat David Wilcock zegt meega, wil ik dit boek toch aanbevelen, want hij heeft nogal wat research gedaan, waarvan hier een neerslag. Maar zoals bij alles wat je leest: pik dat op wat je gebruiken kunt en laat de rest maar liggen. Of doe je eigen research.##

There are all kinds of scientific discoveries that mainstream science denies us.

Although I do not agree with everything that David Wilcock says, I still want to recommend this book, because he has done quite a bit of research, which is reflected here. But as with everything you read: pick up what you can use and leave the rest. Or do your own research.

David Wilcock – The Source Field Investigations – The Hidden Science and Lost Civilizations behind the 2012 Prophecies (2011)