George Kavassilas

Zoals ik eerder zei, is het belangrijk allerlei invalshoeken te volgen en dan je innerlijk te laten beslissen wat er overblijft. Deze is een heel interessante, maar ook ietwat vreemde zienswijze voor velen. Oordeel zelf maar.


As I said before, it is important to view things from all kinds of angles and then let decide for yourself what remains. This is a very interesting, but also somewhat strange view to many. Judge for yourself.

https://youtu.be/JSaUKz5OY7Y