Acht (eight) Looking for free energy

https://www.youtube.com/watch?v=1db-UqlBa8M

Deze man laat zien dat al in de 18e eeuw gezocht werd naar vrije energie. In de loop van de tijd zijn al vele veelbelovende vondsten onder het tapijt geschoven.

This man shows that already in the 18th century people were researching free energy. In the course of time many promising findings have been swept under the carpet.