Anarchy and future

Om te beginnen: anarchisten zijn niet die mensen die geweld uitoefenen: dat zijn terroristen. Anarchisten hebben alleen iets tegen een overheid, die van geweld hun monopolie gemaakt hebben.Mensen zouden best voor zichzelf kunnen zorgen. Stelt u zich eens een maatschappij voor waar geen belasting betaald hoeft te worden en er geen regeltjes meer zijn die ondernemerschap beperken tot mensen die al rijk zijn. De grijpgrage grootondernemers zouden rekening moeten houden met kritische klanten, die zo naar de concurrentie kunnen (echte concurrentie, geen kartelvorming).

Natuurlijk kan dat nu niet onmiddellijk: de mensen moeten eerst rijp zijn daarvoor: als alle mensen zichzelf gedeprogrammeerd hebben (ja, we zijn geprogrammeerd), komt de anarchie vanzelf, al kan dat lang duren.

Nu kunnen wij alleen nog passief verzet plegen.Ga maar eens na wat er gebeurt als het merendeel van de Nederlanders: niet meer naar de officiële media kijken, niet meer gaan stemmen en zich niet meer laten vaccineren om maar enkele dingen te noemen.

Lees om te beginnen maar eens de volgende boeken (gratis te downloaden) of minstens een ervan:

the end of all evil – pdf book by jeremy locke

https://ia801208.us.archive.org/27/items/236222899TheMostDangerousSuperstitionLarkenRose2011/236222899-The-Most-Dangerous-Superstition-Larken-Rose-2011.pdf

To begin with: anarchists are not those who exercise violence: they are terrorists. Anarchists only have something against a government that has gotten their monopoly on violence. People could take care of themselves. Imagine a society where there is no need to pay taxes and there are no more rules that limit entrepreneurship to people who are already rich. Greedy entrepreneurs should take into account critical customers, who can go straight to the competition (real competition, no cartel formation).

Of course, that is not immediately possible: people must first be ready for that: if all people have de-programmed themselves (yes, we are programmed), the anarchy will come naturally, although it can take a long time.

Now we can only resist passively. Just consider what happens when the majority of Dutch people: no longer watch the official media, no longer vote and no longer get vaccinated to name a few things.

To start, read the books mentioned above(free to download) or at least one of them.